• Dataanalyser i revisjonens planleggingsfase og revisjonsrisikomodell 

      Sundberg, Mia Korsmo; Laupland, Hanne Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-08)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke implikasjoner bruk av dataanalyse, også kalt Big Data Analytics, har på revisors fremgangsmåte i planleggingsfasen, risikovurderingen av et revisjonsoppdrag og ...