• Prestasjonsevaluering av Norske Aktivt Forvaltede Aksjefond 

      Nossum, Tea; Tou, Melina (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om det foreligger risikojustert meravkastning for norske aktivt forvaltede aksjefond, og om det er sammenheng mellom den risikojusterte meravkastningen og kostnadsstrukturen. ...