• Grunnrenteskatt på havbruk 

      Fossestøl, Mari; Pålsson, Natascha (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Utnyttelse av knappe ressurser kan gi opphav til en avkastning utover normal avkastning, en avkastning som ofte betegnes som grunnrente (NOU ...