• Hvilke faktorer påvirker unge voksne til å investere i aksjer? 

   Olssøn, Vilde Barkved; Pedersen, Viktoria (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven var å kartlegge hvilke faktorer som påvirker unge voksne til å investere i aksjer. Vi har ved hjelp av ulike korrelasjonsmatriser og flere logistiske regresjonsanalyser sett på sammenhenger ...
  • Hvilke faktorer påvirker unge voksne til å investere i enkeltaksjer? 

   Pedersen, Viktoria; Olssøn, Vilde Barkved (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven var å kartlegge hvilke faktorer som påvirker unge voksne til å investere i aksjer. Vi har ved hjelp av ulike korrelasjonsmatriser og flere logistiske regresjonsanalyser sett på sammenhenger ...