• Hvordan formueskatt har påvirket omorganiseringer i selskapsstrukturer. 

      Bø-Pedersen, Jon; Petersen, Vebjørn Austigard (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
      Sammendrag I forbindelse med Skatteetatens årlige offentliggjøring av skattelister blir skatt, inntekt og formue gjenstand for stor debatt i media. Økende økonomiske forskjeller, konsentrasjon av formue og skatteprovenyet ...