• Effekten av en intervensjon på sosial usikkerhet i gruppearbeid 

   Bergeland, Silje; Jåsund, Iris Jeanett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   I arbeidslivet er det vanlig å bruke gruppearbeid som arbeidsform, men vi har begrenset kunnskap om hvordan sosial usikkerhet påvirker denne arbeidsformen. Denne oppgaven undersøker derfor hva som kan redusere individers ...
  • Hva gjør at en jobb oppleves som en bullshit job? 

   Alfheim, Linn Beate; Granholt, Elise Mariann (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-28)
   David Graeber hevder at majoriteten av dagens arbeidsmarked er preget av meningsløse bullshit jobs. I hvor stor grad samfunnet består av disse har vært et hett diskusjonstema de siste årene, spesielt med tanke på at det ...
  • Is your mind set for programming? 

   Kahrs, Christine; Nybø, Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   The rapid pace of technological innovation has created a demand for higher technological knowledge. However, it seems like a lot of people are hesitant to acquire these highly needed skills. Research has shown that people's ...
  • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

   Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...
  • Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

   Sagen, Espen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
  • Skolens læringsmiljø – avgjørende for elevenes akademiske prestasjoner? 

   Bygdevoll, Maria; Melby Melkevig, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Enkelte kritikere hevder at resultatfokuset gir et snevert mål på hva som er kvalitet på skolen, og at skolene legger for mye vekt på det som lar seg måle og dermed glemmer læringsmiljøet. I denne oppgaven ønsket vi å ...