• Holdninger og erfaringer med nettverkssalg i Norge 

      Salte, Maja Undheim (Bachelor thesis, 2021)
      Temaet for denne oppgaven er nettverksselskaper i Norge. Formålet er å undersøke holdningene og erfaringene kjøpere og selgere har til salgsmodellen, og hvilke aspekter som gjør den attraktiv. Jeg har lest mange artikler ...