• Verdsettelse av Lerøy Seafood Group 

   Hidalgo Acosta, Mercedes (Bachelor thesis, 2021)
   Lerøy Seafood Group er en del av sjømatbransjen/ fiskeindustrien som er spesielt utviklet innen havbruk av laks og ørret. Formålet med denne oppgaven var å finne verdien av Lerøy Seafood Group våren 2021. Oppgaveteksten ...
  • Verdsettelse av SalMar 

   Jakobsen, Marius (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med bacheloroppgaven min er å estimere markedsverdien av egenkapitalen til SalMar ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Problemstillingen lyder som følger: «Hva er markedsverdien av egenkapitalen til ...