• Unge nordmenns spareadferd 

   Hustad, Cecilie Søndervik; Thingbø, Bjørn Olav (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på spareadferden til unge nordmenn mellom 18 og 30 år. Dette har vi gjort gjennom å undersøke hvordan utvalgte faktorer påvirker unges spareadferd, hvordan denne adferden samsvarer med ...
  • Unge nordmenns spareadferd 

   Hustad, Cecilie Søndervik; Thingbø, Bjørn Olav (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på spareadferden til unge nordmenn mellom 18 og 30 år. Dette har vi gjort gjennom å undersøke hvordan utvalgte faktorer påvirker unges spareadferd, hvordan denne adferden samsvarer med ...