• Hvordan bygge endringsklarhet 

   Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...
  • Sosial identitet innen e-sport organisasjoner. Prosesser og effekter i endringsfasen. 

   Sveum, Tom-Kevin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven er det valgt å se på e-sport organisasjoner gjennom Tajfels sosial identitetsteori teori, supplert med Kotters teori om endringsledelse. Formålet er å finne eventuelle sammenhenger, og prøve å finne ...