• Earnings Announcements and Stock Returns – An Event Study of the Norwegian Stock Market 

   Berge, Fredrik Lange.; Pedersen, Audun Aspelund. (Master thesis, 2021)
   This master’s thesis is an event study concerning earnings announcements in the Norwegian stock market between 2018 and 2020. The purpose of this study is to test the efficient market hypothesis proposed by Eugene Fama on ...
  • Verdsettelse av Tesla Inc, 

   Landaas, Ole Petter. (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven undersøker problemstillingen «hva er verdien til Tesla våren 2021?» ved å foreta en verdsettelse av Tesla Inc. Formålet til oppgaven er å undersøke Teslas fundamentale aspekter for å belyse hvilke forhold ...