• Verdi av fleksibilitet for Lysebotn 2 

      Vevatne, Viljar; Bjørnå, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
      Sammendrag Det nordiske kraftmarkedet er preget av høy volatilitet. Med økt innslag av sol- og vindkraft i energimiksen vil volatiliteten trolig øke i fremtiden. Dette skyldes at disse produksjonsformene drives av værforhold, ...