• Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege? 

      Mørk, Emilie Befring; Myhre, Karina Aarvik; Mentel, Maria (Bachelor thesis, 2021)
      Føremålet med bacheloroppgåva vår var å svare på problemstillinga: “Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege?”. Det vil seia at me i oppgåva vil ta føre oss samanlikningar og analysar av overmot ved dei to ...