• En studie innen atferdsfinans: Finnes det kjønnsforskjeller i investoratferd? 

   Fjetland, Tore; Silgjerd, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-29)
   Oppgaven ser på kjønnsforskjeller i investoratferd ved å analysere trekk innen atferdsteori. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse som fremstiller ulike scenarioer som senere er analysert ved hjelp av statiske ...
  • Verdsettelse av Telia Company AB 

   Sommerstad, Johannes; Frisvold, Vetle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skal i denne oppgaven verdsette aksjen til Telia Company AB. Selskapet operer i telekombransjen og er en av de største aktørene i markedene de har virksomhet i. Verdsettelsen er basert på fundamental analyse og bruk av ...