• Størrelse og lønnsomhet i fiskeflåten i Norge 

      Yang, Mei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
      Selskap i markedsøkonomien varierer i størrelse, lønnsomhet, og overlevelse. Hva er faktorene som avgjør disse observerte variablene? Hvordan virksomheten driver har alltid vært et populært tema for forskning i privat og ...