Now showing items 1-20 of 114

  • A study of the market positioning of Norwegian Atlantic Salmon Export to China 

   Chen Ji (Bachelor thesis, 2021)
   Abstract China is the largest seafood consumer-driven by its large population and growing middle class. However, while the demand for salmon in the country has increased, its consumption remains low compared to the country’s ...
  • Analyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien 

   Valkner, Markus; Rydningen, Sander (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset ...
  • Analyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien 

   Rydningen, Sander; Valkner, Markus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset ...
  • Beslutningstakere tar ikke alltid rasjonelle valg. Er dette fordi de har sosiale preferanser? 

   Karine Koll (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven presenterer resultatene knyttet til et hypotetisk eksperiment som ser på fordeling i et gi- og ta-spill hvor den ene spilleren har all makt. Tidligere forskning har vist at generøsitet i diktatorspill kan ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • Case study: Norge mining PLC. - utvinning av kritiske råmaterialer i Eigersunds-området 

   Leidland, Ragnhild.; Kydland, Birger.; Slijepcevic, Zorica (Bachelor thesis, 2021)
  • Case-study: Norge Mining PLC. - utvinning av kritiske råmaterialer i Eigersunds-området 

   Kydland, Birger; Leidland, Ragnhild; Slijepcevic, Zorica (Bachelor thesis, 2021)
  • Case-study: Norge Mining PLC. - utvinning av kritiske råmaterialer i Eigersunds-området 

   Slijepcevic Zorica; Ragnhild Leidland; Birger Kydland (Bachelor thesis, 2021)
  • Covid-19, økonomi og miljø 

   Sunniva Bauer Jensen (Bachelor thesis, 2021)
  • Digital transformasjon av Oxy Gym 

   Julia Mæle (Bachelor thesis, 2021)
   I en verden i rask utvikling oppstår hele tiden ny teknologi og dermed nye arbeidsmetoder. Prosessen digital transformasjon fører til at en virksomhet endrer hvordan oppgaver blir utført, tilbudet av tjenester forbedres, ...
  • Digitalisering av papirpengene 

   Suleyman, Mahad (Bachelor thesis, 2021)
  • En samvariasjon mellom inntekt og alkoholkonsum 

   Strømstad, Larysa (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å svare på forskningsspørsmålet om det er en samvariasjon mellom befolknings inntekt og alkoholforbruk i Norge. Tidligere undersøkelser viser at det er i mange land en klar sammenheng mellom ...
  • Endringen av petroleumsskatteloven som følge av koronatiltak i 2020 

   Stiberg, Lotte (Bachelor thesis, 2021)
   I juni 2020 ble det gjort midlertidige endringer i petroleumsskatten. Dette ble gjort som en reaksjon på korona-pandemien våren 2020 da etterspørselen og oljeprisen falt. Endringen har som hovedmål å bedre likviditeten ...
  • Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege? 

   Mørk, Emilie Befring; Myhre, Karina Aarvik; Mentel, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Føremålet med bacheloroppgåva vår var å svare på problemstillinga: “Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege?”. Det vil seia at me i oppgåva vil ta føre oss samanlikningar og analysar av overmot ved dei to ...
  • Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege? 

   Mørk, Emilie Befring; Myhre, Karina Aarvik; Mentel, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Føremålet med bacheloroppgåva vår var å svare på problemstillinga: “Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege?”. Det vil seia at me i oppgåva vil ta føre oss samanlikningar og analysar av overmot ved dei to ...
  • Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege? 

   Mørk, Emilie Befring; Myhre, Karina Aarvik; Mentel, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Føremålet med bacheloroppgåva vår var å svare på problemstillinga: “Er mannlege investorar meir overmodige enn kvinnelege?”. Det vil seia at me i oppgåva vil ta føre oss samanlikningar og analysar av overmot ved dei to ...
  • Forbrukslån i Norge – en litteraturstudie av atferdsmekanismer som forklaring på opptak av gjeld 

   Totland, Elin; Engelsvoll, Linda (Bachelor thesis, 2021)
   De siste årene har det vært en økende vekst i forbrukslån i Norge. Andelen misligholdt gjeld har også hatt en økning, noe som innebærer at flere individer opplever gjeldsproblemer. Dette har ført til bekymring, og det har ...
  • Forbrukslån i Norge – en litteraturstudie av atferdsmekanismer som forklaring på opptak av gjeld 

   Engelsvoll, Linda.; Totland, Elin. (Bachelor thesis, 2021)
   De siste årene har det vært en økende vekst i forbrukslån i Norge. Andelen misligholdt gjeld har også hatt en økning, noe som innebærer at flere individer opplever gjeldsproblemer. Dette har ført til bekymring, og det har ...