Show simple item record

dc.contributor.advisorPlischewski, Henning
dc.contributor.authorMarthinsen, Brit Haua
dc.date.accessioned2018-08-09T12:40:44Z
dc.date.available2018-08-09T12:40:44Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508268
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractDet meste av forskning på temaet mobbing blant barn, har vært utført i en skolekontekst. Dette gjenspeiles både i norsk og internasjonal forskning. Mobbing blant barn i barnehagen, er et relativt nytt, og omdiskutert fenomen. Flere forskningsprosjekt stadfester midlertidig at fenomenet finnes, og funn viser at barn bekymrer seg for å bli utestengt fra lek. Tema for denne masteroppgaven, er knyttet opp til den forståelse barna har av begrepet mobbing, som utestenging i barnehagen. Studien har en fenologisk tilnærming, og følgende problemstilling belyses: Hva er barns erfaringer og opplevelser omkring utestengelse fra lek i barnehagen? I prosjektet var jeg på jakt etter informantenes oppfattelse av et fenomen, det ble derfor benyttet kvalitativ forskningsmetode. For innhenting av empiri, ble det gjennomført semistrukturert intervju, og utvalget i studien besto av syv førskolebarn. Studien viser at informantenes utsagn, kan tolkes i retning av at deres tanker og erfaringer om mobbing, handler om utestengelse fra lek i barnehagen, som er en indirekte form for mobbing. Informantene i studien brukte beskrivelsene utestenging og erting i sine beskrivelser av negative handlinger. Beskrivelense viser til en subjektorientert forståelse av mobbing som kan relateres til Lund, Godtfredsen, Helgeland, Nome, Kovac & Cameron (2015) definisjon på mobbing, som er tilpasset en barnehagekontekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;
dc.subjectmobbingnb_NO
dc.subjectutestengelsenb_NO
dc.subjectertingnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectsosialkompetansenb_NO
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjectvennskapnb_NO
dc.title”Adle skal jo lega med adle”. En kvalitativ studie om barns opplevelse av utestenging fra lek i barnehagen.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record