Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØverland, Klara
dc.contributor.authorDigranes, Vilde Skau
dc.date.accessioned2018-11-09T12:35:33Z
dc.date.available2018-11-09T12:35:33Z
dc.date.issued2017-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571818
dc.descriptionMaster's thesis in Special education *KAR*nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Norge har en grunnlov som forbyr vold og overgrep mot barn. Likevel utsettes barn for overgrep stadig vekk, og vi vet det er store mørketall. Å identifisere barn som er utsatt for overgrep samt å forebygge ved å gi barn kunnskap om overgrep er måter å få stoppet overgrepene på, og det var dette som var bakgrunnen for oppgaven. Formål Formålet med studien var å gi overgrep mot barn en stemme gjennom å studere fenomenet i pedagogisk sammenheng. Jeg ønsket å studere skolens erfaringer med seksuelle overgrep mot barn. Ønsket var å få økt innsikt i hvilke erfaringer skolen har med forebyggende mot seksuelle overgrep, og hvilke erfaringer skolen har med identifisering av overgrepsutsatte barn. Jeg ønsket å studere nærmere hvilke muligheter for forebygging og identifisering som ligger i skolen. Utvalg Utvalget bestod av tre informanter, to lærere og en helsesøster. Begge kjønn var representert. Alle har erfaring med å ha arbeidet i norsk grunnskole. Informantene ble rekruttert ved strategisk tilgjengelighetsutvalg. Metode Kvalitative semi-strukturerte forskningsintervjuer ble anvendt som metode for å samle inn datamateriale til studien. Resultat Resultatene viste at skolen er en unik arena for forebygging og identifisering av barn som er utsatt for seksuelle overgrep. Fordi nesten alle barn går i skolen, møter ansatte i skolen mange barn og er dermed i en posisjon til å kunne identifisere seksuelle overgrep samt gi forebyggende undervisning til mange barn samtidig. Samarbeidet mellom lærere og helsesøstre ser ut til å være av betydning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectidentifiseringnb_NO
dc.subjectseksualundervisningnb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.titleSkolens erfaringer med barn som er utsatt for seksuelle overgrep. Hvordan forebygge og identifisere barn som er utsatt for seksuelle overgrep?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal