Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Ingrid
dc.contributor.authorDagestad, Beate W. Eckhoff
dc.date.accessioned2019-06-19T09:05:40Z
dc.date.available2019-06-19T09:05:40Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601330
dc.descriptionMaster's thesis in Literacy Studiesnb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en økokritisk lesing av tv-serien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Serien, som har gått på norsk fjernsyn gjennom 16 sesonger i perioden 2002-2018, portretterer mennesker som lever på avsidesliggende plasser i hele Norge. Ved å bruke sjangeren pastorale som optikk undersøkes hvordan forholdet mellom mennesker og natur framstilles i serien. Det underliggende spørsmålet er hvorvidt teksten bekrefter eller utfordrer vår kulturs rådende antroposentriske natursyn. Terry Giffords begrep post-pastorale er utgangspunktet for analysegrepene. I det ligger at pastoralen kan innebære en bevegelse fra retrett til et Arkadia, og deretter hjemkomst med fornyet innsikt (på den urbane samtiden). Analysen peker i flere retninger. På den ene siden, i tv-seriens motiv og tema, trer det fram et bilde av forholdet mellom natur og mennesker som synes integrert og preget av nærhet. Naturen framstår som levende, dynamisk og kompleks. På den andre siden er det markante endringer i formspråket i seriens senere sesonger, som drar serien i motsatt retning: dramatisering og estetisering gjør at naturen, og livet nær naturen, kan framstå som emosjonelt appellerende, men det kunstferdige skaper en distanse. Avhandlingen munner derfor ut i spørsmålet om i serien kan være i ferd med å forspille noe av sitt økokritiske potensiale.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkokritikknb_NO
dc.subjectpastoralenb_NO
dc.subjecttekstanalysenb_NO
dc.subjectTV-dokumentarnb_NO
dc.subjectDer ingen skulle tru at nokon kunne bunb_NO
dc.subjectøkosentrismenb_NO
dc.subjectantroposentrismenb_NO
dc.subjectnatursynnb_NO
dc.subjectlesevitenskapnb_NO
dc.subjectliteracy studiesnb_NO
dc.titleKitsch eller danning? En studie av pastorale trekk i NRKs dokumentarserie Der ingen skulle tru at nokon kunne bunb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042nb_NO
dc.source.pagenumber151nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal