Show simple item record

dc.contributor.advisorKnutsen, Ketil
dc.contributor.advisorNormand, Linn Anne Margrethe
dc.contributor.authorFlack, Dianne
dc.date.accessioned2019-06-19T11:58:58Z
dc.date.available2019-06-19T11:58:58Z
dc.date.issued2019-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601390
dc.descriptionMaster's thesis in History didacticsnb_NO
dc.description.abstractFilm og TV er historisk referansepunkt for mange mennesker. Informasjonen som blir vist gjennom skjermen blir absorbert av oss tilskuere, gjerne ubevisst. På den måten tilegner man seg perspektiver uten å rette et kritisk blikk mot dem. Ofte kan perspektiver som blir vist på skjermen si oss mer om samtiden som spillefilmen er laget i, enn samtiden som spillefilmen konstruerer. Denne masteroppgaven er en tematisk filmanalyse av TV-serien på Netflix, The Crown. Serien handler om livet til dronning Elizabeth II av Storbritannia. Jeg har i denne oppgaven analysert de to første sesongene av serien som er kommet ut. Disse sesongene tar for seg hennes første år som dronning i årene 1947-1964. Jeg har ønsket å se nærmere på hvordan dronning Elizabeth II og prins Philip sine kjønnsroller i ekteskapet blir problematisert, og hva serien kan fortelle oss om kjønnsroller i ekteskapet i dag. Masteroppgaven er en kvalitativ forskningstilnærming. Empirien utgjør hovedsakelig scener og sekvenser i serien hvor Elizabeth og Philip er alene. Min rolle som tilskuer og fortolker er sentral i denne oppgaven. Det teoretiske rammeverket som oppgaven er forankret i, deles i to hovedemner. Første del dreier seg om ekteskapet og dens historiske utvikling, samt individualiseringsprosessen i ekteskap i det senmoderne samfunnet i dag. Andre del tar for seg historiedidaktikk og historiebevissthet i forhold til film, som viser til hvordan film er et virkemiddel til å forstå dynamikken mellom fortid og nåtid. Forskningsfunnene viser at The Crown problematiserer kjønnsroller i ekteskapet til Philip og Elizabeth ved å plassere en kvinne i maktposisjon og hennes mann som undersått på 1950-tallet. En samtid med et maskulint kulturideal med forventninger om en arbeidende mann som husets overhode og en hjemmearbeidende husmor. Elizabeth og Philip står stadig i strid mellom pliktfølelse og personligbehov i forhold til arbeid og familie som resulterer til maktkamper i ekteskapet. Dette skaper avstand mellom ektefellene. Denne fremstillingen viser paralleller til dagens kjønnsroller i ekteskap, og viser at det har foregått en utvikling som har resultert til detradisjonalisering og individualisering i ekteskapsforhold. Færre velger å la være å gifte seg og kvinner i dag er mindre avhengig av en mann som forsørger. Kjønnsroller i dag er mer likestilte i forhold til 1950-tallet. Likevel ser man fortsatt arven fra fortiden med tanke på at kvinner møter motstand på arbeidsplassen på grunn av ens kjønn, samtidig som kvinner med arbeidskarrierer kan møte kritikk ovenfor hvordan de velger å balansere familieliv og arbeidsliv i eller utenfor ekteskap.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;
dc.subjectfilmnb_NO
dc.subjecthistoriedidaktikknb_NO
dc.subjecthistorisk TV-serienb_NO
dc.subjectkjønnsrollernb_NO
dc.subjectekteskapnb_NO
dc.subjecthistoriebevissthetnb_NO
dc.titleEkteskap og kjønnsroller i The Crownnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record