Show simple item record

dc.contributor.advisorEskeland, Arild
dc.contributor.advisorLekens, Aina Bjerkeli
dc.contributor.authorBerg, Lena
dc.contributor.authorEikeland, Mari Søyland
dc.date.accessioned2019-07-12T11:18:09Z
dc.date.available2019-07-12T11:18:09Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2605137
dc.descriptionMaster's thesis in Nursing sciencenb_NO
dc.description.abstractSammendrag. Bakgrunn: Smertefulle prosedyrer og ukjent miljø kan føre til angst hos barn i det perioperative forløpet. Premedisinering kan være nødvendig for å redusere angst og gi et tryggere anestesiforløp. Midazolam har tidligere vært førstevalget ved premedisinering til barn. Nyere forskning indikerer at dexmedetomidine gitt intranasalt kan være et bedre alternativ. Varierende effekt ved bruk av medikamentet tyder på at det finnes flere forhold som må ligge til rette for optimal effekt. Hensikt: Å utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger for sykepleieintervensjoner ved premedisinering med intranasal dexmedetomidine til barn 1-8 år som skal til elektiv kirurgi. Fagprosedyren skal sikre trygg bruk av medikamentet, øke muligheten for tilfredsstillende perioperativ effekt og forbedre barnets opplevelse av sykehusoppholdet. Metode: For utarbeidelse av kunnskapsbasert fagprosedyre er Helsebibliotekets retningslinjer benyttet. Systematiske litteratursøk ble utført i samarbeid med spesialbibliotekar for å finne forskningslitteratur. Prosedyregruppe med relevant fagkompetanse ble opprettet og aktuell forskningslitteratur diskutert og vurdert. Fagprosedyren ble utviklet basert på forskning- og erfaringsbasert kunnskap. Oppbygging: Masteroppgaven består av to deler. Del 1: Kappe som utdyper valg av metode, teori, resultater og konklusjon. Del 2: Kunnskapsbasert fagprosedyre. Relevante dokumenter og referanselister er vedlagt. Konklusjon: Premedikasjon med intranasal dexmedetomidine har flere positive effekter på det periopertaive forløpet. Forutsetningen for vellykket bruk er avhengig av tilpassede lokaler og tverrfaglig samarbeid, god pasientkoordinering og korrekt administrering. Medikamentet må få tid til å virke før prosedyrer utføres. Skånsom behandling av barnet bør tilstrebes gjennom hele forløpet. For trygg bruk anbefales riktig dosering, overvåkning av hjerterytme og oksygenmetning og tilstedeværelse av helsepersonell.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectdexmedetomidinenb_NO
dc.subjectdeksmedetomidinnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectanestesisykepleienb_NO
dc.subjectpremedikasjonnb_NO
dc.subjectpremedisineringnb_NO
dc.subjectintranasalnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectspesialsykepleienb_NO
dc.titleIntranasal dexmedetomidine som premedikasjon til barn: -God sykepleie som basis for vellykket sedering. En kunnskapsbasert fagprosedyre.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal