Show simple item record

dc.contributor.advisorKipperberg, Gorm
dc.contributor.authorBrynhildsen, Renate
dc.date.accessioned2019-10-02T10:42:18Z
dc.date.available2019-10-02T10:42:18Z
dc.date.issued2019-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619827
dc.descriptionExecutive Master’s thesis in Business Administrationnb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker markedspotensialet for norskprodusert organisk gjødsel i det norske forbrukermarkedet. Ved å stille spørsmålet: Hvilke forutsetninger har norskprodusert organisk gjødsel i konkurransen med importert gjødsel?, tar oppgaven sikte på å få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker forhandleres valg av leverandør. Disse valgene legger grunnlaget for hva som blir tilbudt i forbrukermarkedet. Grunnlagsmaterialet for oppgaven er hentet inn via kvalitative intervju, og ved bruk av sekundærdata. Det er lagt til grunn forskning på utnyttelsen av husdyrgjødsel som ressurs. Og det er sett til reguleringer for produksjon og bruk av husdyrgjødsel og organisk gjødsel. Den teoretiske posisjoneringen er innen økonomi og strategi. Analysen ser på forhandleres valg av leverandør, og tas inn i Porters fem krefters rammeverk. Resultatet av undersøkelsene tilsier at organisk gjødsel har viktige kvaliteter for jordsmonn og vekst og er en ressurs som bør utnyttes. Norskprodusert organisk gjødsel har sterkt konkurranse fra importert organisk gjødsel, og den faktoren som ser ut til å påvirke konkurransen mest er pris.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleMarkedspotensialet for norsk organisk gjødselnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal