Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNevøy, Anne
dc.contributor.authorJohannessen, Cathrine
dc.date.accessioned2019-10-15T12:59:16Z
dc.date.available2019-10-15T12:59:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622293
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractStudien omhandler foreldrenes erfaringer fra samarbeid med skolen. Bakgrunnen for studien er erfaringer som spesialpedagog i skolen og samarbeid med foreldre. I forhold til dette ønsket jeg å se på hvilke erfaringer foreldre som har barn med Nevrofibromatose type 1 i skolen har fra samarbeidet med skolen. Jeg ønsker også å se på hvilke faktorer foreldrene mener er avgjørende for å få til et godt samarbeid med skolen. Forskningsspørsmålet i studien er: Hvordan opplever foreldre som har barn med Nevrofibromatose type 1 (NF1), samarbeidet med skolen? Studien er gjort som kvalitativ forskning, der jeg har benyttet meg av kvalitativt spørreundersøkelse og forskningsintervju som metoder. Utvalget baserer seg på syv foreldre som har deltatt på spørreundersøkelse, og to foreldre som i tillegg har deltatt på intervju. Datamaterialet er fortolket i lys av teori og inspirert av fenomenologi og hermeneutikk. Resultatet fra undersøkelsen viser at foreldrene fremstår som myndige foreldre som har klare meninger om hva barnet deres har behov for i skolen. De fleste foreldrene i undersøkelsen har erfart et godt samarbeid med skolen, men skiller mellom lærere og skoleledelse når de har fortalt om gode og dårlige erfaringer fra samarbeidet. Undersøkelsen viser at foreldrene har hatt et bedre samarbeid med lærere enn med skoleledelsen. Resultatet av undersøkelsen viser også at foreldrene er mer opptatt av den sosiale utviklingen i skolen enn på faglige prestasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectsamarbeid skole- hjemnb_NO
dc.subjectsamarbeid med lærerennb_NO
dc.subjectsamarbeid med skoleledelsennb_NO
dc.subjectmakt/avmakt i samarbeidetnb_NO
dc.subjectbarn med NF1nb_NO
dc.titleForeldres erfaringer fra samarbeid med skolen - En kvalitativ studie av erfaringer til foreldre som har barn med NF1 (Nevrofibromatose type 1)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber5-55nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (HF-IGIS) [538]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal