Show simple item record

dc.contributor.authorRøthing, Åse
dc.contributor.authorEngebretsen, Elisabeth Lund
dc.date.accessioned2019-10-17T08:21:00Z
dc.date.available2019-10-17T08:21:00Z
dc.date.created2019-09-24T22:42:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationRøthing, Å., Engebretsen, E.L. (2019) Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. Uniped, 42(3)nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622708
dc.description.abstractKritisk tenkning og demokratifremmende læring er definert som sentrale ambisjoner i utdanningsfeltet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan disse ambisjonene kommer til uttrykk i høyere utdanning. Med utgangspunkt istrategiplaner og programplaner fra åtte norske høgskoler og universiteter, drøfter vi hvorvidt og hvordan maktkritiske perspektiver kommer til uttrykk i disse dokumentene. Vi har gjort en undersøkelse basert på elektroniske søk, hvor vi legger vekt på både omfang og innhold. Basert på dette argumenterer vi for at det er lite eksplisitt fokus på gjennomgående maktkritiske perspektiver i utdanningene som sådan, samtidig som det er gjentagende fokus på at studenter skal tilegne seg kritisk tilnærming. Vi anbefaler at maktkritiske perspektiver må adressere maktforhold med intensjon om å forstå, kritisk drøfte, og eventuelt utfordre disse. Dette forutsetter en konkretisering ved at kritiske perspektiver knyttes til for eksempel rasisme eller kjønnsmakt-forhold. Våre søk indikerer at dette ikke er tilfellet i de undersøkte programplanene. Dette indikerer at det betydelige fokuset på kritikk/kritisk i flere av programplanene, ikke eksplisitt knyttes til maktkritiske perspektiver. Trening i kildekritikk eller et uspesifisert fokus på «kritikk», er etter vårt syn ikke tilstrekkelig for å utvikle og utdanne rettferdighetsorientert studenter, medborgere og profesjonsutøvere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjecthøyere utdanningnb_NO
dc.subjectmaktkritikknb_NO
dc.subjectprogramplanernb_NO
dc.subjectmedborgerskapnb_NO
dc.titleMaktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplanernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2019 Authorsnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.volume42nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2019-03-02
dc.identifier.cristin1728604
cristin.unitcode217,7,0,0
cristin.unitnameDet samfunnsvitenskapelige fakultet
cristin.ispublishedtrue
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal