Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBakken, Arild Michel
dc.contributor.authorNesheim, Kjersti
dc.date.accessioned2019-11-19T12:04:05Z
dc.date.available2019-11-19T12:04:05Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629280
dc.descriptionMaster's thesis in Teacher leadership: literacy tracknb_NO
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne studien er å undersøke hvordan elever på slutten av mellomtrinnet interagerer med en utfordrende tekst og hverandre gjennom en elevstyrt litterær samtale. Studien baserer seg på en kvalitativ forskningsmetode. Prosjektet bygger på et sosiokulturelt læringssyn som sier at vi lærer gjennom språklig interaksjon med hverandre (Vygotskij, 2001). Sentralt i undervisningsdesignet er en åpen innramming, litterære elevstyrte gruppesamtaler og den utfordrende teksten. Prosjektets teoretiske rammeverk spenner seg over tre faglige fokus som er teori som belyser lesing av litteratur, teori som belyser litteratur som faglig problem og teori som belyser samtalen. Langers (1995, 2011) teori om forestillingsbygging, Blaus (2003) definisjon av performativ kompetanse og Mercers (2000) kategorisering av utforskende samtaler, danner utgangspunkt for analyseverktøyet i studien. Mye av forskning på litterære samtaler er gjennomført på videregående skole. Prosjektet mitt bidrar med innsikt i hvordan elever på slutten av mellomtrinnet samtaler om en utfordrende tekst. Tekstvalget i studien er utradisjonelt da elevene blir presentert for en tekst som ikke er ment for barn, og slik bidrar prosjektet med å synliggjøre bredde i det norskfaglige tekstarbeidet. Resultatene viser at elevene tilnærmer seg teksten på ulikt vis og at de aktiverer erfaringer fra egen verden for å skape forståelse. Elevenes autentiske spørsmål til teksten og hverandre bidrar til dialog. Elevene verdsetter å samtale om teksten og de tilskriver medelevers ytringer og lesninger stor verdi. Selv om elevene uttrykker forståelse for tekstens tolkningsmangfold, er de opptatt av at gruppearbeidet bør munne ut i en felles enighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectutfordrende teksternb_NO
dc.subjectåpen didaktisk innrammingnb_NO
dc.subjectelevstyrte litterære samtalernb_NO
dc.subjectutforskende lesningnb_NO
dc.subjectlesevitenskapnb_NO
dc.subjectlitearcy studiesnb_NO
dc.title«Du tenker jo mer når det er vanskelig». En studie av hvordan elever på slutten av mellomtrinnet interagerer med en utfordrende tekst og hverandre gjennom en elevstyrt litterær samtale.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal