Show simple item record

dc.contributor.authorBjørdal, Even
dc.contributor.authorMikkelsen, Karoline
dc.contributor.authorMooney, Dawn Elise
dc.contributor.authorLechterbeck, Jutta
dc.contributor.authorGebremariam, Kidane Fanta
dc.contributor.authorHollund, Hege
dc.coverage.spatialRogaland, Haugesundnb_NO
dc.date.accessioned2020-02-27T12:12:21Z
dc.date.available2020-02-27T12:12:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2644170
dc.descriptionOppdragsgiver: Enter Sakkestad ASnb_NO
dc.description.abstractLokaliteten ID 177683 på Sakkastad gnr. 36 i Haugesund kommune ble arkeologisk undersøkt av personale fra Am, UiS i tidsperioden april-juni 2017. De viktigste resultatene fra utgravningen er som følger: • Man påviste sikre, karbondaterte rester (både korn og anleggsspor) etter tidlig dyrking og jordbruksbosetning (senneolitikum – eldre bronsealder) på stedet. Dette er blant de aller eldste sporene etter de første bøndene i denne delen av fylket, og viser at jordbruket var utbredt på denne tiden også i denne delen av Vestlandet. Man fant også spor etter bosetning med korndyrking og avlingshåndtering fra førromersk tid. • Det ble påvist en uvanlig formasjon av ildproduserende anlegg fra førromersk tid, nemlig en tilnærmet rettlinjet «kokegroprekke» bestående av 10 stk. slike anlegg intensjonelt plassert etter hverandre, bare én i bredden. Dette er en type kontekster som er lite kjent fra Vestlandet og Norge, men som er mer utbredt i Sørskandinavia i samme tidsperiode. • De påviste og karbondaterte anleggsporene indikerer at mennesker oppholdt seg jevnlig på stedet fra steinalder til starten av eldre romertid, med innslag av bosetning i huskonstruksjoner. Det ble ikke funnet klare tegn på bosetning her i de senere hundreårene av førreformatorisk tid, dvs. ingen gårdsanlegg fra romertid av og yngre innen lokaliteten. • Pollenanalyse tyder på endringer i landskapet, med avskoging i senneolitikum eller bronsealder etterfulgt av utvidelse av åker- og beitebruk og senere utvikling av lynghei. Dette er i samsvar med landskapsutviklingsprosessen som har blitt påvist av pollenanalyser i andre deler av Rogaland.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger: Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2019/18
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjecttidlig jordbruknb_NO
dc.subjecttoskipet husnb_NO
dc.subjectførromersk kokegroprekkenb_NO
dc.subjectsteinalderennb_NO
dc.subjectbronsealderennb_NO
dc.subjectjernalderennb_NO
dc.subjectdyrkingslagnb_NO
dc.subjecthusresternb_NO
dc.subjectkokegropernb_NO
dc.titleArkeologisk undersøkelse av aktivitets- og bosetningsområde ID 177683 fra stein-, bronse- og jernalder, med dyrkingslag, husrester og kokegroper : Sakkastad gnr 36, bnr. 4, Haugesund kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal