Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanssen, Helene
dc.contributor.authorMujanic, Iris Edina
dc.date.accessioned2020-03-26T14:56:25Z
dc.date.available2020-03-26T14:56:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648959
dc.descriptionMaster's thesis in Mental health and addiction issuesen_US
dc.description.abstractSammendrag Studien handler om menn som er i parforhold med en som har psykiske helseutfordringer. Hensikten var å bidra til kunnskap om hvordan disse mennene kunne forstå sin livssituasjon og få innsikt i hva som fremsto som hjelpsomt i hverdagen. Kvalitativ metode ble brukt med en narrativ tilnærming. Datainnsamling ble gjort via en anonym nettbasert skriftlig undersøkelse. Undersøkelsen hadde spørsmål knyttet til fortid, nåtid og fremtid. Dermed besto datamaterialet av deltakernes fortellinger. En kronologisk narrativ analyse ble deretter brukt for å analysere fortellingene. Resultatene viste at mennene opplevde stress som konsekvens av partners psykiske helseutfordringer. De var bekymra og slitne, hadde endinger i sine sosiale nettverk, samt i fritid og arbeid. Livene deres var sterkt påvirket av partnerens psykiske helseutfordringer. Til tross for at deltakerne så på fremtiden som uforutsigbar, fantes det håp i fortellingene. Dette var håp knyttet til en villighet for å lære og løse utfordringene som oppsto i hverdagen. Studiens resultat ble dermed presentert i hoved- og underkategoriene 1) Stress; bekymret og sliten, ending i sosialt nettverk, endring i fritid og arbeid, og 2) Håp; opplæring, kunnskap og erfaring, personlige egenskaper og «Noen å snakke med». Resultatene ble diskutert i lys av tidligere pårørendeforskning, pårørendepolitikk og teorier om stress, mestring og håp. Nøkkelord: menn, pårørende, partner, parforhold, psykiske helseutfordringer, livssituasjon, narrativ.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectpsykiske helseutfordringeren_US
dc.subjectpårørendeen_US
dc.subjectparforholden_US
dc.title«Menn som pårørende i parforhold med en som har psykiske helseutfordringer – en narrativ studie»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal