Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPlischewski, Henning
dc.contributor.authorGundersen, Mona Indreland
dc.date.accessioned2020-09-11T12:47:17Z
dc.date.available2020-09-11T12:47:17Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677458
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen_US
dc.description.abstractTemaet i denne masteroppgaven er lærersensitivitet og psykisk helse i ungdomsskolen, hvor jeg har studert følgende problemstilling: «Hvordan kan lærersensitivitet fremme god psykisk helse for elever i ungdomsskolen?». Formålet med studien var å utvikle kunnskap om hvordan læreren kan bidra til å fremme god psykisk helse gjennom å utvise sensitivitet overfor elevenes signaler og behov. Det var ønskelig å belyse dette fra elevperspektivet, og studiens datagrunnlag er basert på kvalitative forskningsintervju med ungdomsskoleelever. Funn fra studien indikerer at temaet psykisk helse ikke har en sentral plass i skolen i dag. Ungdomsskoleelevene opplever at de både ønsker og trenger mer kunnskap og fokus på psykisk helse i skolen. Elevene er mer opptatt av de hverdagslige tingene i skolen som kan fremme ungdommers psykiske helse, fremfor å ha en årlig «psykisk helse-uke». Det er i den daglige virksomheten at skolen kan ivareta elevenes grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet, autonomi, kompetanse, anerkjennelse og selvverd. Når det gjelder lærersensitivitet, viser funnene at elevene opplever at det er store forskjeller blant lærere. Sensitive lærere verdsettes høyt, da det er disse lærerne som klarer å fange opp og respondere effektivt på elevenes individuelle signaler og behov. Sensitivitet kan være avgjørende i lærerens arbeid med å utvikle trygge og tillitsfulle lærer-elev-relasjoner, et trygt og godt psykososialt miljø og for å fremme opplevelser av mestring. Studien kan inspirere lærere til å utvise større grad av sensitivitet overfor elevene, da dette ser ut til å være vesentlig for å kunne fremme god psykisk helse for elever i ungdomsskolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectutdanningsvitenskapen_US
dc.titleGod psykisk helse gjennom lærersensitivitet: Hvordan kan lærersensitivitet fremme god psykisk helse for elever i ungdomsskolen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber1-113en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal