Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsen, Håkon Bjorheim
dc.contributor.authorThamotharampillai, Denash
dc.contributor.authorRajeshwaran, Venukan
dc.date.accessioned2020-11-18T09:32:09Z
dc.date.available2020-11-18T09:32:09Z
dc.date.issued2020-07-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2688398
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsen_US
dc.description.abstractMasteravhandlingen omhandler temaene risiko og ledelse. Overgangen fra teori til praksis har vært et interessant område innenfor disse temaene. Ved videre konkretisering ble den Dagkirurgiske avdeling på Hillevåg sett på som forskningsområdet. Gjennom avhandlingen skal følgende problemstilling besvares: • Hvordan implementeres teorien om risikostyring og ledelse i driften av Dagkirurgisk avdeling Hillevåg, Stavanger? For å besvare problemstillingen ble det utført en kvalitativ forskningsmetode. Metoden bestod av observasjon og to intervjuer. Forskningsmetoden ble nøye kritisert gjennom hele veien for å sikre god validitet og pålitelighet. Oppgavens teoretiske del går i dybden på ulike risikodefinisjoner, risikostyringsprosessen, virksomhetsstyring og ledelse. Den teoretiske delen ble utarbeidet for å etablere rammeverket for intervjuene. Litteraturstudiet baserte seg på relevante emner fra studieløpet. Derav var Terje Aven en svært sentral foreleser som ble benyttet. I tillegg til å sette rammeverket for intervjuet hadde litteraturstudiet som formål å forsterke forkunnskapene innenfor disse temaene. Gjennom intervjuene ble den praktiske implementeringen av risiko og ledelse fremlagt. Avdelingslederen, det første intervjuobjektet, viste en bred risikoforståelse. Risikodefinisjonen til avdelingssjefen viste at tallverdiene ikke er av interesse. Den bakenforliggende årsaken var fokuset. Hen forklarte at ved å fokusere på dette kunne man alltid ligge i forkant av risikoen. Risikostyringsprosessen baserer seg i stor grad på tidligere erfaringer avdelingssjefen har opparbeidet seg. I korte hovedtrekk er planlegging og kartlegging av uønskede hendelser nøkkelen til å klare å styre og kontrollere enhver risikosituasjon. Lederrollen til avdelingssjefen er sterkt preget av å være en problemløser. Her blir problemer som å få logistikken til å gå opp, at alle jobber ut ifra en dagkirurgisk tankegang samtidig som pasientopplevelsen skal være i fokus nevnt. Avdelingssjefen demonstrerer tydelige kjennetegn til transformasjonsledelse hovedsakelig ved den sosiale interaksjonen mellom medarbeiderne. Funnene fra studien indikerer at det ikke er en direkte oversettelse fra teori til praksis. De praktiske metodene er i stor grad i samsvar med teorien, men skillet kommer når erfaringsbaserte justeringer inntreffer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;
dc.subjectindustriell økonomien_US
dc.subjectindustrial economicsen_US
dc.titleDagens metode for risikostyring og ledelse på Dagkirurgisk avdeling, Hillevågen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.rights.holderDenash Thamotharampillai, Venukan Rajeshwaranen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1065]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record