Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHavik, Trude
dc.contributor.authorFasseland, Nina Sønnevik Øyslebø
dc.date.accessioned2021-04-19T11:45:29Z
dc.date.available2021-04-19T11:45:29Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738372
dc.descriptionMaster's thesis in Public health nursingen_US
dc.description.abstractSammendrag Målet med denne studien har vært å lære mer om helsesykepleier i barneskolen, deres erfaringer med samarbeid og oppgaver i barneskolen. De nasjonalfaglige retningslinjer har vært endret siste årene, det er økt fokus på samarbeid og universelle tiltak i skolen. Helsesykepleiers praksis har gått fra i en individrettet praksis til en systemrettet og tverrfaglig praksis. Jeg ønsket i denne studien å få svar på to problemstillinger. Den første problemstillingen var: Hva gjør helsesykepleier i barneskolen? Den andre problemstillingen: Hvordan erfarer helsesykepleier samarbeid i barneskolen? Fem helsesykepleiere i barneskolen ble intervjuet, deretter ble intervjuene transkribert, noe som resulterte i et rikt datamateriale. Analysen ble gjennomført etter Braun og Clarke (2006) sine kriterier for tematisk analyse og ved bruk av dataprogrammet NVivo12. Funnene diskutert i lys av nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten, teori, samt tidligere forskning på fagområdet. Hovedfunnene fra denne studien viser at arbeidet i barneskolen er en flersidig oppgave for helsesykepleierne. De erfarer at det meste av tiden går til individrettet oppfølging av elever, selv om de er ved skolen hver dag og at nasjonale retningslinjer fokusere på systemrettet samarbeid. Helsesykepleierne opplever å være inkludert i skolen og har tette samarbeidspartnere i skolen, men de erfarer at det har tatt mye tid å komme dit. Skolehelsetjenesten «ruller og går», ikke på grunn av profesjonen, men det kan oppleves å være mer personavhengig. Det krever at helsesykepleiere er aktive, synlige og engasjerte for å bygge personlig kontakt med sine samarbeidspartnere i skolen, og det må lages gode treffpunkter for å styrke samarbeidet mellom skolen og skolehelsetjenesten. Nøkkelord.: Helsesykepleier, samarbeid, barneskole, nasjonalfaglig retningslinjeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjecthelsesykepleieren_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectbarneskoleen_US
dc.subjectnasjonalfaglig retningslinjeen_US
dc.titleHelsesykepleier i barneskolen-en flersidig oppgave. En kvalitativ studie av helsesykepleiers erfaringer fra arbeidet i barneskolen, med fokus på samarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [409]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal