Show simple item record

dc.contributor.advisorGrostøl, Anita R.
dc.contributor.authorLilleskog, Malene S.
dc.contributor.authorØverland, Maria.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:26:29Z
dc.date.available2021-09-03T16:26:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:35361005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772955
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: I 2019 rammet brystkreft 3726 kvinner i Norge (Kreftregisteret, 2021). Brystkreft påvirker kvinners liv i ettertid av gjennomgått behandling. Det forekommer både positive og negative sider ved å ha gjennomgått brystkreftbehandling. Vi har fokusert på utfordringene som kan oppstå i dagliglivet, og videre hvordan dette kan påvirke livskvaliteten. Sykdommen kan påvirke både den psykiske og den fysiske helsen etter endt behandling. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer og endringer i livskvaliteten som kan oppstå etter behandling av brystkreft blant kvinner. Metode: Metoden vi har benyttet i oppgaven er en integrativ litteraturoversikt. 4 forskningsartikler ble grundig analysert og tatt med i oppgaven. Resultatene fra de valgte artiklene, pensumlitteratur, våre egne refleksjoner og annen kunnskap er benyttet i besvarelsen. Resultater: Resultatene viser at flere pasienter som har gjennomgått behandling for brystkreft sliter med ulike ettervirkninger etter endt behandling. Det forekommer at kvinnene ikke alltid får tilstrekkelig oppfølging i ettertid av behandling. Ettervirkningene og mangelen på informasjon er i stor grad med på å påvirke livskvaliteten til disse kvinnene. Oppfølgingen i ettertid av endt behandling for brystkreft bør dermed forbedres. Konklusjon: Sykepleiere behøver god innsikt om brystkreft, ettervirkningene som kan oppstå, informasjonsutveksling og pakkeforløpet for brystkreft for å kunne ivareta denne pasientgruppen på en helhetlig måte. Både pasient og pårørende trenger kunnskap og informasjon om endringer som kan oppstå i livet i ettertid av brystkreft diagnose. De trenger ofte informasjon om hvordan en skal klare å leve livet videre. Det er viktig for sykepleiere å holde seg oppdatert rundt ny forskning som forekommer på området, da en stadig finner nye måter å forbedre pleien på. Det er vesentlig for sykepleiere å skape en god relasjon og tillit til kvinnene for at de skal tørre og åpne seg om tilstanden, og dermed stille spørsmål. Nøkkelord: Brystkreft, livskvalitet, overlevelse, utfordringer, sykepleie, psykisk helse og fatigue.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleUtfordringer og livskvalitet blant kvinner etter gjennomgått brystkreftbehandling
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record