Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNærland Skjærpe, Jorunn
dc.contributor.authorByberg Håland, Rebekka
dc.contributor.authorVatland, Lene
dc.date.accessioned2021-09-03T16:26:30Z
dc.date.available2021-09-03T16:26:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:34480865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772956
dc.description.abstractBakgrunn: Rundt 410 000 barn i Norge har en eller to foreldre med psykisk lidelse (Torvik & Rognmo, 2011, s. 5). Vi har dessverre erfart fra praksis i sykepleiestudiet at sykepleiere sjelden har god nok oppfølging av barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser. Årsaken til dette er uvisst. Vi ser derfor behov for å øke kunnskapen til sykepleiere om barnets subjektive opplevelse ved å vokse opp med en forelder som har psykisk lidelse. Det vil kunne bedre sykepleierens oppfølging av barn som pårørende. Hensikt: Oppgavens hensikt er å innhente kunnskap til sykepleiere om barn sine subjektive opplevelser ved å vokse opp med en forelder som har psykisk lidelse. Metode: En integrativ litteraturoversikt ble benyttet som metode i denne oppgaven, hvorav fem forskningsartikler ble analysert. Resultatene fra forskningsartiklene, relevant bakgrunnslitteratur, og egne refleksjoner og erfaringer utgjør grunnlaget for besvarelsen. Resultater: Flere barn opplevde en hemmelighetskultur i familien, mye på grunn av tabu. I tillegg opplevde flere mangel på informasjon og åpenhet fra familiemedlemmer og helsepersonell. Videre opplevde noen deltakere å ha støttespillere rundt seg, mens andre opplevde å ikke ha noen. Flere opplevde mobbing på skolen og blant venner. I tillegg opplevde flere ustabilitet og uforutsigbarhet i hjemmet. Det førte til en endret rollefordeling og barna opplevde at de alltid måtte være på vakt. Til slutt opplevde flere en følelse av å ikke leve et normalt liv. Her ble opplevelser som å være annerledes og ensom trukket frem, samt opplevelse av tap og sorg. Nøkkelord: Sykepleie, psykisk lidelse, barn, pårørende, kunnskap, oppfølging, opplevelser, barndom
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBarn av foreldre med psykisk lidelse: deres subjektive opplevelse relatert til å vokse opp med en forelder som har psykisk lidelse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [388]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel