Show simple item record

dc.contributor.advisorRøysland, Ingrid Ølfarnes
dc.contributor.authorNordvang, Stine
dc.contributor.authorMøller, Helene Heiland
dc.date.accessioned2021-09-03T16:27:23Z
dc.date.available2021-09-03T16:27:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:35217353
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773016
dc.description.abstractBakgrunn: Kols er en utbredt sykdom i Norge og resten av verden. Helsedirektoratet (2012, s. 9) omtaler kols som et folkehelseproblem, og sykdommen regnes som den tredje hyppigste årsaken til død. Sykepleiere vil med stor sannsynlighet møte på denne pasientgruppen i helsevesenet. Helsedirektoratet anbefaler en palliativ tilnærming til pasienter med langtkommen kols (Helsedirektoratet, 2012, s. 119). Til tross for Helsedirektoratets anbefalinger har denne pasientgruppen ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet (Helsedirektoratet, 2012, s.115). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til å forbedre utøvelsen av palliativ omsorg til pasienter med kols. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på kvalitativ forskning om erfaringer knyttet til utførelse og identifisering av palliativ omsorg til pasienter med kols. I denne oppgaven er det blitt brukt fire intervjubaserte forskningsartikler hvor alle følger IMRaD-modellen. Resultat: Tilbakeholdenhet og usikkerhet ved kommunikasjon både ovenfor legen og pasienten gikk igjen som en utfordring ved utførelse av palliativ omsorg til pasienter med kols. I tillegg bidro manglende kunnskap og erfaring til å gjøre identifiseringen og overgangen til palliativ omsorg mer utfordrende. Konklusjon: Den palliative omsorgen til pasienter med kols kan bedres ved å øke kunnskap og fokus på fagområdet. Økt kunnskap og fokus innen tverrfaglig samarbeid, god kommunikasjon, kunnskap om behandlingsalternativer og tidlig identifisering kan bidra til å sikre god palliativ omsorg.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titlePalliativ omsorg ved kols
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [363]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record