Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinberg, Egil
dc.contributor.authorRoaldsøy, Emil
dc.contributor.authorMartinussen, Øyving Kronhaug
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:11Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:2669706
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773141
dc.description.abstractFormålet vårt med denne oppgaven er å finne ut og svare på følgende problemstilling: Hva verdsettes aksjen til NEL ASA per 12.04.2021? Vi har utført både en fundamental og en relativ verdsettelse av Nel. Den fundamentale verdsettelsen er basert på neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer, mens den relative verdsettelsen brukte vi for å forsøke å støtte opp om vårt estimat fra den fundamentale analysen. Vi estimerte et fremtidsregnskap hovedsakelig ved hjelp av en strategisk analyse av det interne, bransjen, og omgivelsene til selskapet. Ut fra fremtidsregnskapet kunne vi beregne fremtidig kontantstrømmer, og vi valgte oss en periode på syv år. Vår terminalverdi her tok utgangspunkt i år 2027. Vi brukte WACC til å finne avkastningskravet til totalkapitalen. Avkastningskravet vi fant var på 7,52 % og vi brukte dette til å neddiskontere de fremtidige kontantstrømmene i perioden 2021-2027. Vi fant så en årlig vekst på 2,3%, hvor år 2027e regnes som terminalår. Kursmålet vi fant var på kr 13,50 pr aksje, som vil si at vi anbefaler å selge aksjen, da dagens kurs er kr 24,47 pr aksje (12.04.2021). Helt til slutt utførte vi en sensitivitetsanalyse for å se på hvordan endringer knyttet til blant annet pris på produktene selskapet selger vil være med på å påvirke aksjeprisen til Nel.
dc.description.abstractOur goal with this assignment is to find out and answer following issue: What is the value of Nel ASA Stock per 12.04.2021? We have done both a fundamental and a relative valuation of Nel. The fundamental valuation is based on discounting future cash flow, while we used the relative valuation to attempt to confirm our estimate from the fundamental analysis. We estimatet a futurebased accounting which was influenced from a strategic analysis of internal, industrial and surrounding factors. Based on this futurebased accounting, we could then calculate the future cash flows. We chose to use a period of seven years. Out terminal value is based on year 2027. We used WACC to find the required return on investment to total capital. The required return on investment was found to be 7,52%. We used this to find the present value of the future cash flows in period 2021-2027. We found a yearly growth of 2,3%. Our stock price we found based on this information, was a stock price equal to NOK 13,50. Since the current stock price is equal to NOK 24,47 (12.04.2021), we recommend to sell the stock. In the end, we performed a sensitivity analysis to see if there were any big changes to stock price, if the price of Nel ASA’s products were to change.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVERDSETTELSE AV SELSKAPET NEL ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel