Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHarding, Torfinn
dc.contributor.authorRydningen, Sander
dc.contributor.authorValkner, Markus
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:57Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:35647522
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773190
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset problemstilling til tre forskningsspørsmål. Det første gikk ut på å gjennomføre en komparativ analyse hvor vi sammenlignet dagligvare med andre, relaterte butikknæringer, i et forsøk på å avdekke hvordan myndighetenes restriksjoner har truffet handelsnæringen i Norge. For det andre pakket vi ut data for verdi og volum, hvor intensjonen var å svare på om dagligvarekjedene har utnyttet pandemien på et vis ved å øke prisene. Til sist undersøkte vi grensehandelen og de stengte grensenes effekter på dagligvare i Norge, både på nasjonalt og regionalt nivå.
dc.description.abstractIn this bachelor’s thesis, we investigated how the pandemic of Covid-19 affected the Norwegian food retail sector in 2020. We did this by exporting large data sets from Statistics Norway. The thesis question was divided into three research questions. Firstly, we conducted a comparative analysis between food retail and other, related forms of retail in an attempt to uncover how differently the governments restrictions have affected the retail sector in Norway. Secondly, we unpacked value and volume, with the intention of answering whether or not the big food retail chains have taken advantage of the pandemic by increasing their prices. Lastly, we looked at the situation of the border trade and the closed borders effects on food retail in Norway, both on the national and the regional level.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleAnalyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel