Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Ellen Ånestad
dc.contributor.authorHenriksen, Marit Solheim
dc.date.accessioned2021-09-15T16:26:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:82461281:34583392
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777921
dc.description.abstractMange mennesker med tidligere og / eller nåværende rusavhengighet ønsker å jobbe, men har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet. Til tross for at Norge er et velferdssamfunn er utenforskap et økende problem. Det er imidlertid forsket lite på problematikken arbeidsliv og rus. Denne studien har som mål å få mer kunnskap om den parten i arbeidslinja som åpner døra til arbeidslivet, nemlig arbeidsgiverne. Gjennom intervjuer med seks arbeidsgivere som har ansatt personer med en rushistorikk, gir studien innblikk i deres perspektiv. Funnen viser at arbeidsgiverne opplever rekruttering av arbeidstakere med rushistorikk som meningsfullt og givende. Nøkkelord: Arbeidsgiver, rusavhengighet, ansettelse, mennesker med nedsatt funksjonsevne, perspektiv, arbeidsinkludering.
dc.description.abstractMany of those who struggle with drug-related addiction wish to work yet are having trouble getting into the job market. Despite Norway being a welfare state, exclusion remains an increasing problem. Meanwhile, there's been little research on the relation between drug addiction and the job market. This study aims to gain more knowledge about the link in the chain ("arbeidslinja") that opens the door to the job market, namely, the employers. Through interviews with six employers, who in the past have employed individuals with a history of drug addiction, this study gives insight through their perspective. These insights show that employers experience the recruitment of these individuals, with a history of drug addiction, as meaningful and rewarding. Key words: Employer, drug abuse, employment/hire, workers with disabilities, perspective, work inclusion.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleARBEIDSLIV OG RUS Gevinsten er større enn bare det å ansette flere personer En studie av arbeidsgiveres opplevelser og erfaringer med å ansette personer med tidligere rusavhenighet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record