Show simple item record

dc.contributor.authorBergersen, Vibeke
dc.date.accessioned2015-09-10T07:31:31Z
dc.date.available2015-09-10T07:31:31Z
dc.date.issued2015-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299220
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å få ny kunnskap om sammenhengen mellom leserelaterte aktiviteter i hjemmet og barns leserelaterte ferdigheter ved skolestart. Home literacy environment blir i denne masteroppgaven oversatt til barns lesemiljø i hjemmet. Det handler om deres deltakelse i leserelaterte aktiviteter i hjemmet, og vil inkludere både eksponering til andre som leser, tilgang til bøker og frekvens av foreldrestyrte aktiviteter slik som høytlesing og besøk på biblioteket. Utvalget som er brukt er hentet fra På sporet-prosjektet og består av 1,171 barn og foreldre fra 19 skoler i Rogaland fylke. Elevene ble testet i ulike lese- og skriverelaterte ferdigheter ved skolestart, og foreldrene ble bedt om å svare på et spørreskjema med blant annet spørsmål om barns lesemiljø i hjemmet. Resultatene viste en stor variasjon på elevenes leserelaterte ferdigheter ved skolestart, og på omfanget av deres lesemiljø i hjemmet. Analysene som ble utført viste at foreldrenes holdninger til lesing, antall bøker i hjemmet, frekvens av høytlesing og alder på barnet da det først ble lest for er med å påvirker barns vokabular og fonologisk bevissthet. En av analysene viste at barn som har flere barnebøker hjemme, skårer nesten dobbelt så høyt på vokabular enn de med få barn bøker. Disse resultatene viser at en kan påvirke barn i positiv retning før skolestart. Erfaringer med språk som starter i tidlig barndom vil være med på å fremme taleferdighet, og gi vekst i ordforråd. Dette er noe som igjen vil være med på å legge grunnlaget for senere leseferdigheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectspråkutviklingnb_NO
dc.subjectspråklig bevissthetnb_NO
dc.subjectfonologisk bevissthetnb_NO
dc.subjectvokabularnb_NO
dc.subjectleseferdigheternb_NO
dc.subjecthøytlesingnb_NO
dc.titleKan du lese for meg? En studie av elevers leserelaterte ferdigheter ved skolestart sett i sammenheng med lesemiljø i hjemmetnb_NO
dc.title.alternativeA study of children`s early literacy skills at school start in relation to early home literacy activitiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [538]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge