Show simple item record

dc.contributor.advisorKallelid, Ole
dc.contributor.advisorWagner, David
dc.contributor.authorØrbeck, Fredrik Ravndal
dc.date.accessioned2022-07-06T15:51:30Z
dc.date.available2022-07-06T15:51:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110337907:23050651
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003174
dc.description.abstractI dette forskningsprosjektet undersøker jeg hvilke forskjeller og likheter det er i utbytte hos elever som har jobbet med forskjellige historiske kilder. De historiske kildene som er benyttet i oppgaven er en episode av TV-serien Vikings, og skriftlige primærkilder. Samme undervisningsopplegg har blitt gjennomført i to klasser, hvor den historiske kilden klassene jobbet med er det eneste som er ulikt. Det er tre utbytte-kategorier som jeg brukte for å bedømme elevenes utbytte av undervisningsoppleggene. Disse tre er kildekritikk, historiebevissthet og historisk kontekst. Disse er alle forankret i den nye læreplanen. I tillegg blir også elevenes identifisering med vikingene analysert. For å kunne svare på min problemstilling har jeg brukt en rekke teori og tidligere forskning. Blant annet Reisman & Wineburg sitt arbeid med kildekritikk for å kunne belyse elevenes kritiske tenkning i arbeidet med historiske kilder. Forskere som Marcus, Barton og Levstik brukes også i denne oppgaven for å redegjøre for de nevnte analysekategoriene, og for å diskutere utbyttet til elevene i dette forskningsprosjektet. Forskningsprosjektet har blitt utført på Vg2. For å analysere empirien i dette forskningsprosjektet har jeg valgt å foreta en kvalitativ innholdsanalyse. Empirien i dette forskningsprosjektet består av to innsamlinger i begge klassene. Først svarte elevene på oppgaver individuelt, deretter deltok elevene i gruppeintervjuer. Resultatene i forskningsprosjektet viser at det er både likheter og ulikheter i resultatene i de to klassene. Klassen som har sett på Vikings viser en bedre bruk av historisk kontekst. Begge klassene viser utbytte i form av kritisk tenkning. Allikevel er det flere elever i klasse B som viser kritisk tenkning. Det er også forskjell i hvordan de to klassene praktiserer kritisk tenkning. Elevene i klasse B viser større evne til å knytte historiske fenomener fra fortiden frem til nåtiden, og dermed viser de større utbytte i form av historiebevissthet. Forskningen viser også at klassen som har sett på Vikings har et mer distansert forhold til vikingene enn den andre klassen.
dc.description.abstractThis research project examines the differences and similarities in the learning outcome of students working with different historical sources. The historical sources used in this research project are one episode of the TV-series Vikings and written primary sources. The students have been through the same lesson plan, where the only difference is the historical sources which they have worked with. I have chosen three categories which I shall analyze the learning outcome of the students. These are historical contextualization, historical consciousness, and critical thinking. These terms are all a part of the new curriculum. In addition, I will also analyze the student’s identification with the Vikings. To be able to answer my research question I have included a theoretical framework which contains the work of scholars such as Reisman and Wineburg. Their work with critical thinking is central in this master thesis theoretical framework. In addition, scholars such as Marcus, Barton and Levstik are also included to discuss and analyze the learning outcomes of the students involved in this research project. This research project has been carried out in a Norwegian upper secondary school. I have chosen to use a qualitative content analysis to analyze the data that I have gathered. The data in this research project contains of two datasets. First, the students answered some written, individual tasks, then they participated in group interviews. The results shows that there are both differences and similarities in the learning outcome of the students. The class which worked with the episode of Vikings showed a better and more detailed use of historical contextualization than the students in the other class. Both classes showed outcome in terms of critical thinking, but there were more students in the class who worked with written primary sources that showed critical thinking. There are also differences in how the classes practiced critical thinking. Students who worked with written primary sources were able to connect the past to the present better than the class who worked with Vikings. Therefore, they showed more historical consciousness than their counterpart. The research project also shows that the class that watched Vikings have a far more distanced relationship with the Vikings than the other class.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleFilm vs. skriftlig primærkilde. En undersøkelse av videregående skole elevers arbeid med kilder i historieundervisning.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record