Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannessen, Torunn Beate
dc.contributor.authorJensen, Elina Tangen
dc.contributor.authorNeuenkirchen, Erik
dc.date.accessioned2022-07-08T15:53:41Z
dc.date.available2022-07-08T15:53:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110142954:46856651
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004060
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema Gjennom praksis og jobb i psykiatrien, har vi begge vært i kontakt med pårørende til mennesker med schizofreni. Vi har observert fortvilelse, angst, usikkerhet og håpløshet blant de nærmeste rundt pasienten. Vi opplever at håpløsheten hos de pårørende ofte er relatert til oppfatningen om den dårlige prognosen ved schizofreni. Fra erfaring, opplever vi generelt at pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse, fremstår som en neglisjert og nedprioritert gruppe. Sykepleier har en juridisk og etisk funksjon knyttet til å ivareta de pårørende. Hensikt med oppgaven Hensikten med oppgaven er undersøke hvordan sykepleier kan fremme livskvalitet i møte med pårørende. Oppgaven skal gi oss økt kunnskap om pårørendes situasjon, opplevelser og behov. Mål etter endt utdanning er å ivareta både pasienten og deres pårørende på en omsorgsfull måte. Metode Oppgaven er utformet som en integrativ litteraturstudie basert på vitenskapelige forskningsartikler, hvor dataene syntetiseres til en ny forståelse. Resultater Den første fasen rundt diagnostisering av schizofreni hos pasienten, kan medføre sjokk, sorg, bekymringer og helseplager for pårørende. Samtidig kan diagnostiseringen oppleves befriende ved at en får et navn på lidelsen, tilgang til helsehjelp og behandling, og mindre frykt for symptomene. Generelt har pårørende mange negative opplevelser i møte med helsevesenet, og det er behov for at helsepersonell yter bedre støtte og gir informasjon til pårørende. ACT-team kan bidra til bedre samarbeid, bekreftelse og åpenhet med pårørende. I den permanente rollen som pårørende kan mestringsstrategier være å mobilisere egenstyrke og motvekt, oppsøke støtte og samtale i pårørendeforeninger, hos profesjonelle eller blant familie og venner, og det å ta pause fra situasjonen. Diskusjon Resultatene indikerer behov for bedre ivaretakelse av pårørende i form av omsorg, oppfølging, informasjon og veiledning. Sykepleier må ha gode holdninger, som fremmer mestring og livskvalitet. Samtidig bør ansvaret for å inkludere, informere og samarbeide med pårørende, være en delegert oppgave.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan sykepleier kan fremme livsvalitet hos pårørende til mennesker med schizofreni
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record