Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBügelmeyer, Rita Helene
dc.contributor.authorAndersen, Julie Victoria Lende
dc.contributor.authorBerg, Ingrid Marie Bacalso
dc.date.accessioned2022-07-19T15:53:28Z
dc.date.available2022-07-19T15:53:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110142954:46856783
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006797
dc.description.abstractSammendrag Kandidatnummer: 5123 & 5224 Bakgrunn I 2021 var det om lag 101 000 personer med demens i Norge. På grunn av økende antall eldre forventes det mer enn en dobling innen år 2050 (Folkehelseinstituttet, 2021). Det er tenkelig at det kan være et større mørketall blant demensrammede, som lever med udiagnostisert eller ubehandlet smerte. Det vil derfor være hensiktsmessig å øke kompetansen rundt identifisering og smertebehandling hos pasienter med demens. Hensikt Vår hensikt med denne oppgaven er å finne ut hvordan sykepleiere og helsepersonell kan øke kompetansen om identifisering og behandle av smerte hos personer med demens. På denne måten kan en lindre vedkommende sin opplevelse av smerte når en ikke evner rapportere smerte selv. Metode Vi har gjort en litteraturbasert oppgave. Metoden vi har benyttet oss av er integrativ metode hvor vi har analysert fire vitenskapelige artikler. Vi har supplert med relevant litteratur, samt brukt egne bakgrunns erfaringer i besvarelsen av denne bacheloroppgaven Resultater Resultatet viser til manglene kompetanse når det gjelder kommunikasjon og ferdigheter, behandling av smerter og bruk av kartleggingsverktøy. Dette ses i lys med at de aktuelle konfliktene hindrer sykepleiere til å utføre identifisering og behandling av smerter hos pasienter med demens. Nøkkelord: Demens, smertekartlegging, smertebehandling, kartleggingsverktøy, sykepleier, kommunikasjon, ferdigheter
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleIdentifisering og behandling av smerte hos pasienter med demens
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel