Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerstad, Brita
dc.contributor.authorTjemsland, Sofie
dc.date.accessioned2022-08-03T15:51:27Z
dc.date.available2022-08-03T15:51:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:113222672:6955201
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010024
dc.description.abstractTeknologi er veldig relevant i dagens samfunn ettersom stadig mer i samfunnet digitaliseres, noe som kan gi både fordeler og ulemper. Dette påvirker både brukeren av hjelpemiddelet, men også de ansatte rundt som er ansvarlige for blant annet opplæring og oppdatering av hjelpemiddelet. Hensikten med oppgaven er derfor å få en økt forståelse hvordan digitalisering av hjelpemidler påvirker ansatte og brukere både positivt og negativt, dette ønsker jeg å drøfte på individnivå. Ved å vite hva som er utfordrende og hva som fungerer så vil en få en pekepinn på hvor man må legge fokus for at hjelpemidlene skal være mest mulig til hjelp for bruker. Kommunikasjon er også vesentlig for å kunne utvikle seg selv og være en del av et sosialt nettverk. Metoden i studiet er basert på kvalitative intervjuer, nettopp fordi det gir en unik mulighet til å gå mer i dybden på et smalt felt. Fordelen med intervjuer er at det også gir meg en mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål.
dc.description.abstractTechnology in today’s society is used more and more, which can give both advantages and disadvantages. This affects both the user of the helping aid, but also the employees around who are responsible for the child. The purpose of the thesis is therefore to gain an increased understanding of how digitization of helping aids affects employees and users on both good and bad, I want to discuss this at the individual level. By knowing what is challenging and what works, you will get a clue as to where you must focus so that the helping aids will be as helpful as possible for the user. Communication is also essential for being able to develop oneself and be part of a social network. The method in the study is based on qualitative interviews, precisely because it provides a unique opportunity to go more in depth in a narrow field. The advantage of interviews is that it also gives me an opportunity to ask follow-up questions.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan digitalisering av kommunikasjonshjelpemidler gi muligheter og utfordringer for ansatte som jobber med barn med behov for Alternativ og Supplerende kommunikasjon?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record