• Kan etterretningsprosessen redusere usikkerhet i kriser? 

      Aabel, Tobias Killi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-11)
      Organisasjoner av en viss størrelse rammes med jevne mellomrom av kriser og alvorlige hendelser som krever spesiell håndtering. Slike typer hendelser krever ofte at beslutninger må tas med et begrenset kunnskapsgrunnlag, ...