• Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.–4. trinn 

   Helland, Merete Hagen; Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Sandvik, Camilla (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Mat og helse har kompetansemål etter 4. trinn i norsk grunnskole, men få studier har sett på betydningen av rammefaktorer for undervisningen i mat og helse på barnetrinnet. I denne studien undersøker vi læreres og skolelederes ...
  • Tilfeldigheter styrer undervisningspraksis i mat og helse på 1.-4. trinn 

   Aadland, Eli Kristin; Helland, Merete Hagen; Ask, Anne Merete Selvik; Sandvik, Camilla (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen kartlegger hvordan undervisning i skolefaget mat og helse blir gjennomført på 1.–4. trinn og belyser variasjoner og utfordringer i dagens undervisningspraksis. Datagrunnlaget består av 24 kvalitative intervjuer, ...