• Beyond Budgeting - Bruk av Beyond Budgeting i et uforutsigbart marked 

      Midbrød, Thor Morten; Aadland, Marie Ravndal (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-06)
      Studiens formål er å belyse Beyond Budgeting som et relativt nytt fenomen innen økonomistyring, samt å vurdere om dette kunne vært et bedre styringsverktøy for Oceaneering i dagens markedssituasjon fremfor bruk av tradisjonelle ...