• WebAssembly for systemprogrammering 

      Esposito, Andrea; Cadacio, John Marvin (Bachelor thesis, 2021)
      Med lanseringen av en ny standard har WebAssembly vært en økende trend blant utviklere. Primært har stasjonære og mobile nettlesere full støtte for WebAssembly per i dag. Det gir mange fordeler når den kjøres inne i ...