• Effekten av riss på betongens bestandighet 

      Gabrielsen, Grete Falk (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
      Denne oppgaven omhandler hvilken effekt riss i betongkonstruksjoner har på bestandigheten. Riss kan redusere betongens bestandighet, og dermed redusere konstruksjonens levetid. Det er valgt å fokusere på effekten riss har ...