• En studie om beredskapsplanlegging i store offentlige samferdselsetater 

      Gabrielsen, Hein; Nørve, Kristin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-10-14)
      Planleggingsprosessen er et viktig element for å utvikle og ivareta en god beredskapsplan. Denne masteroppgaven er gjennomført med tanke på å se på hvordan planleggingsprosessen for beredskapsplaner er ivaretatt i fire ...