• En studie om inkludering av vekterinstitusjonen i samfunnssikkerhetsarbeidet 

      Ibrahim, Osman (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-09)
      Vektere har over lengre tid blitt debattert i det offentlige, med fokus på rettssikkerhet til publikum som kommer i møte med vektere som en sentral del. Etter 22. juli terroren har fokuset på vektere i Norge dreid seg mer ...