• Aldring og rus 

   Iselin Martinsen Øvrehus (Bachelor thesis, 2021)
  • Child welfare practice during the Coronavirus pandemic in Norway 

   Eleni Spantidaki (Master thesis, 2021)
   Title: Child welfare practice under the Coronavirus pandemic in Norway Student: Eleni Spantidaki Supervisor: Ida Bruheim Jensen Keywords: Norway, Child welfare services, COVID-19 crisis, worker’s experiences This master ...
  • Kjærlighetsutøvelse på barnevernsinstitusjon 

   Charlotte Krosby Pedersen (Master thesis, 2022)
   Hensikt: Denne masteroppgaven undersøker miljøterapeuter på barnevernsinstitusjon sine refleksjoner om- og erfaringer med å utøve kjærlighet i det barnevernsfaglige arbeidet, i lys av kjærlighetskravet i lovendringen fra ...