• Vil banken bli overflødig for store selskaper? 

      Idland, Wenche (Master thesis, 2014-07-14)
      I denne oppgaven har jeg sett på muligheten for at obligasjonsmarkedet overtar kredittmarkedet for store norske bedrifter med problemstillingen ” Vil bankene bli overflødig for store selskaper ?” Jeg har belyst ulike ...